Ang Serye sa Front ug Back Side nga Labeler Adunay Series